TUNCELİ SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİ

TUSGİD, demokrasi ve insan hakları ile ilgili evrensel değerlere bağlı, demokratik ve çağdaş devlet anlayışını benimsemiş, hukukun üstünlüğüne inanmış, Uluslararası normların, çağdaş uygarlıkla ilgili belirlediği ilkelere bağlı ve demokratik sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, sanayici ve iş insanlarının toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Uluslararası boyutlara ulaşmış rekabetle başa çıkmada, öncelikle, Tunceli’de ve Tunceli dışında faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarının vizyonlarını geliştirmek ve evrensel iş ahlakı kurallarına uygun davranmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Toplumsal misyonunun bir gereği olarak, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak bilinçlenme düzeyine ulaşabilmek için çalışmalar yapar. Bölgenin doğal kaynaklarının ve entelektüel sermayesinin en etkin ve verimli kullanımını teşvik edecek politikalar oluşturur. Oluşturulan politikaların Ülke şartlarına uygunluğunu sivil toplum kuruluşu mantığı ile değerlendirir ve ilgili karar organlarına önerilerde bulunur. Sadece üyelerine yönelik değil, genel olarak, Ülke’nin Sanayicisi, girişimcileri, iş insanlarının ve özel olarak da üyelerinin daha profesyonel ve kurumsal çalışması için strateji, taktik ve politikalar üretir. Bölgesel kalkınmaya katkı için üyeleri arasında dayanışma sağlayacak verimi artıracak uygulanabilir ekonomik faaliyetleri yürütür.