Merhaba; Tusgid  (Tunceli Sanayici ve Girişimciler Derneği) olarak İstanbul’daki Tuncelili iş insanı ve girişimcilerin bir araya gelerek örgütlenmek için kurdukları bir sivil toplum kuruluşudur. Temel amaçlarımızdan biri olarak başta kendi ilimiz olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde istihdam yaratmak amacıyla, risk paylaşmak suretiyle yatırımlar yapmaktadır.

İlimizin yatırım ve istihdam açısından geri bırakılmasının elbette bir kader olmadığının bilinciyle hareket eden Tusgid üyeleri olarak bir çatı altında birleşme kararı aldık. İlimizde kurulan ilk projelerden biri olan ve risk paylaşmak suretiyle kurmuş olduğumuz Munzur A.Ş (Munzur Su) bugün bölgemize hayat verdiği gibi, ihracat yapmak suretiyle uluslararası marka olma yolunda ciddi bir başarı elde etmiş durumdadır. Tuncelili iş insanlarının ortak girişimi olan Munzur Su ilimizin en büyük istihdam sağlayan kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek doğu gerek ise güney doğu bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine bayilik vermek suretiyle yüzlerce insana istihdam sağlamaktadır. Munzur Su ilimizde risk paylaşmak suretiyle kurulan ilk ortak kuruluştur. Bu nedenle birçok ortak yatırımın yapılmasına iyi bir örnek teşkil etmiştir. Tunceli Sanayici ve Girişimciler Derneği aynı zamanda bölge ekonomisinin geliştirilebilmesi için birçok panel, sempozyum ve toplantılar yapmaktadır. Tunceli ilimizin ekonomideki yeri ele alınmış, iş dünyasının üst kuruluşu olan Türkonfed ile birlikte organize edilen panelde ekonomideki yatırımlar üç ana başlık altında özetlenmiştir. Özellikle ilimizin sosyoekonomik yapısı bakımından en önemli zenginliği bozulmamış doğası ile doğa turizmidir. İkincisi organik tarım, üçüncüsü ise hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık olmak üzere yatırım alanları tespit edilmiştir. Keza sağlık açısından zengin bir yere sahip olan termal turizmidir. Bütün bu yatırımlar başta şahıslar olmak üzere risk paylaşmak suretiyle birçok ortak yatırım kurulmuş ve kurulmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğum duygu ve düşünceler ışığında gerek yurtiçinde gerek ise yurtdışındaki, girişimci ve iş insanı hemşehrilerimizi Tusgid çatısı altında örgütlemeye ve güç katmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla

TUSGİD

CEM HAYDAR BEKTAŞ